TECHNIKUM ZAWODOWE
zawód: technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu to kierunek stworzony z myślą o osobach, które interesują się zarówno architekturą jak i ogrodnictwem. Kierunek łączy w sobie to, co najlepsze i pozwala tworzyć, modyfikować, ulepszać krajobraz, który nas otacza. Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.

Nauka w technikum trwa 4 lata. W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy zawodowe. Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu obydwu egzaminów absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

R.21 (RL.21). Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22 (RL.22). Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Uczniowie kształcący się w zawodzie technika architektury krajobrazu bezpłatnie przygotowują się do uzyskania prawa jazdy kat. T., odbywając indywidualną naukę praktycznej jazdy ciągnikiem rolniczym w szkolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Kształcenie zawodowe teoretyczne - odbywa się w ramach pracowni zawodowych, a praktyczne głównie poprzez zajęcia w szkolnej bazie dydaktycznej praktycznej nauki zawodu.

Miejsca praktyk to m. in: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Ogrodnicze „Witona”, Centrum Ogrodnicze „Duet” oraz zakłady i gospodarstwa prowadzące działalność produkcyjno-usługową w zakresie tego zawodu.

Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie:

  • komputerowego i odręcznego projektowania ogrodów oraz innych typów terenów zieleni,
  • realizacji projektów w terenie,
  • ochrony i konserwacji zabytkowych ogrodów.

Absolwenci mogą podjąć pracę w :

  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych,
  • instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni,
  • pracowniach projektowania,
  • zakładać własne firmy projektowe i wykonawcze.

Absolwenci mogą również kontynuować kształcenie na studiach kierunkowych architektury krajobrazu i kierunkach pokrewnych takich jak: ogrodnictwo, leśnictwo, budownictwo, inżynieria środowiska. Po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich krajach Unii Europejskiej gdzie dyplom ten jest honorowany.