TECHNIKUM ZAWODOWE
zawód:technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który powstał z połączenia trzech zawodów na poziomie technika: technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych oraz kucharza. Zmiany zachodzące na rynku pracy wymusiły konieczność połączenia tych zawodów tak, aby absolwent tego kierunku kształcenia był wszechstronny i przystosowany do wymagań pracodawców oraz klientów.

Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z planowaniem i organizacją żywienia zbiorowego oraz przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Nauka w technikum trwa 4 lata. W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy zawodowe. Egazminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egazminu uczeń otrzymuje świadectwo kwlifikacyjne. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu obydwu egzaminów absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie zdobywają wiedzę ogólną i zawodową w zakresie przedmiotów ogólnoekonomicznych oraz specjalistycznych.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizacji, informacji i kompleksowej obsługi przyjęć
 • organizacji i obsługi imprez w nietypowych warunkach
 • obsługi urządzeń techniki biurowej
 • obsługi biura i zastosowania technologii informacyjnej

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej takiej jak restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług zewnętrznych.

Kierunek ten przygotowuje również do podjęcia studiów wyższych związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 2. Działalność gospodarcza w gastronomii
 3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 4. Język obcy w gastronomii
 5. Zasady żywienia
 6. Organizacja produkcji gastronomicznej
 7. Usługi gastronomiczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Procesy technologiczne w gastronomii
 2. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
 3. Obsługa gości w gastronomii

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w hotelach warszawskich Westin, Bristol, Hetman, Courtyard by Marriott, Mercure Grand, Polonia Place, Radisson Sobieski, Sheraton, Victoria.

Po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich krajach Unii Europejskiej gdzie dyplom ten jest honorowany.