MATURA 2017

 

Poniżej znajdziesz informacje i odnośniki do materiałów CKE i OKE, z którymi powinieneś się zapoznać planując przystąpienie do egzaminu.

 

   CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO  

   ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM  

   ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY W 2017 R. 

   DEKLARACJE MATURALNE DO POBRANIA

   INFORMATORY O EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

   KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

   KOMUNIKATY DYREKTORA OKE

   TERMINY EGZAMINÓW

   OPŁATA ZA EGZAMIN

  DOSTOSOWANIA EGZAMINÓW

   WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

   UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU, WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH, ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

  ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z LAT UBIEGŁYCH