Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka organizuje

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

z okazji 100 rocznicy

Odzyskania Niepodległości przez Polskę

w dniu 9 listopada 2018 r.

 

•  11.00  zbiórka w  na placu apelowym w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych

•  11.11 odśpiewanie Hymnu Państwowego

•  wymarsz z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie Drogą Golgoty Narodu Polskiego na Cmentarz Żołnierzy Polskich 1920 roku

•   przybycie na Cmentarz ok. 11.45

•   wystąpienia zaproszonych gości

•   złożenie wieńców i zapalenie zniczy na mogiłach żołnierzy poległych w 1920 r.