Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe

("stara" formuła)

 

Rok szkolny 2016/2017 jest ostatnim rokiem w którym, absolwenci mający zamiar przystąpić do egzaminu zawodowego mogą zdawać go w "starej" formule!

 

Uwaga!

Na egzamin zawodowy wymagane jest stawienie się minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu! W niektórych kwalifikacjach przed rozpoczęciem egzaminu w części praktycznej, przeprowadzany jest instruktaż stanowiskowy (jest to integralna część egzaminu).

 

Poniżej znajdziesz informacje i odnośniki do materiałów CKE i OKE, z którymi powinieneś się zapoznać planując przystąpienie do egzaminu.

 

    PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM I ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN ZAWODOWY W 2017 R. 

  

   DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

  

   INFORMATORY O EGZAMINIE ZAWODOWYM DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW

 

    KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

  

   KOMUNIKATY DYREKTORA OKE

  

   TERMINY EGZAMINÓW

  

   OPŁATA ZA EGZAMIN

  

  DOSTOSOWANIA EGZAMINÓW

  

   USTALANIE I OGŁASZANIE WYNIKÓW EGZAMINU

  

   UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU

 

   WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

 

   ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO